Signaler och signalbilder


Det finns olika typer av signaler som vi använder i Sverige. Jag tänker ta upp 3 typer av signaler som det finns mest av.
Det är försignaler och huvudsignaler och växlingsdvärgsignal (dessa signaler finns på stationer, och på linjen.
Men det finns också andra typer av signaler till t.ex. vägar och rörliga broar rangeranläggningar etc.
Samtliga signaler sitter normalt alltid till vänster i färdriktningen.
Alla signaler som vi använder i Sverige har vi på signalavdelningen hand om.


Nästan alla bilder här,är från Krister Johannesson animerde signal sida.

Försignaler
gäller tåg ,vut ,a-fordonsfärd
Man har försignaler till  för att visa vad nästa huvudsignal har för besked.
Tågen behöver minst 1000 meter för att få stopp,  därför har man försignaler

f3kbli.gif (1358 bytes)

Vänta kör         "nästa signal visar kör

f3fbli.gif (1364 bytes)

Vänta kör 40 "nästa huvudsignal visar kör 40km/h (kan vara 40-70km/h med atc)                                    dvs tåget ska  gå genom en  växel i kurvläge om ca 1000 meter

f3sbli.gif (1365 bytes)

Vänta stopp     "nästa huvudsignal visar stopp

Huvudsignaler
gäller tåg , vut, a-fordonsfärd
Den bestämmer om tåget ska få åka in på stationen
eller ut på linjen etc (de kan vara 2 sken till 5 sken).

h3k.gif (897 bytes)

Kör "Tillåtet att köra full hastighet (max hastighetsbegräsningen på sträckan) till nästa huvudsignal(

h3f.gif (894 bytes)

Kör 40 varsamhet "kör 40(kan vara 40-70 km/h med atc) men nästa signal kan visa stopp"
Om den undre lampan slocknar så blir det ju kör i signalen istället för kör 40 men systemet är gjort att om den undre lampan slocknar så går hela signalen till stopp(dvs rött).

h3s.gif (896 bytes)

Stopp "inga komentarer

Försignal inbyggd i huvudljussignal

fh4kkbli.gif (1277 bytes)

Kör och vänta kör "max hastighet vid denna signal och även nästa huvudsignal är det kör i

fh5kfbli.gif (1311 bytes)

Kör och vänta 40 "max hastighet vid denna signal men vid nästa huvudsignal är det kör 40

fh5ksbli.gif (1316 bytes)

Kör och vänta stopp "max hastighet vid denna signal men nästa huvudsignal visar stopp

fh5ks.gif (934 bytes)

Kör 40 varsamhet "kör 40(kan vara 40-70 km/h med atc) men nästa signal kan visa stopp

fh5kf.gif (929 bytes)

kör 40 kort väg "kör 40 nästa signal visar stopp(det är mindre än 450m till den"

Huvuvdvärgsignal
Finns på stationer där det är trångt bla.

hdvsi_70.gif (495 bytes)

kör "Tillåtet att köra full hastighet (max hastighetsbegräsningen på sträckan) även nästa signal är i kör

kvrdv.gif (1396 bytes)

kör varsamt "kör vid denna signal men nästa signal kan visa stopp

hdvsi_40.gif (485 bytes)

kör 40 "kör 40 nästa signal visar kör 40

hdvsi_40v.gif (512 bytes)

Kör 40 varsamt "kör 40 nästa signal kan visa stopp(och kan vara mindre än 450 meter till)


Växlingdvärgsignaler"huvuddvärgsignal"
"har man på större stationer"
gäller tåg, vut, a-fordonsfärd , växling, småfordonväxling
det vita skenet gäller bara a-fordonsfärd, växling , småfordonsfärd

dvärgkor.JPG (2298 bytes)

stopp för tåg och vut men rörelse tillåten för resten."rörelse tillåten är att signalsträckan hinderfri växlar kontrollerade men det kan vara stopp i nästa dvärgsignal)

dvärgstopp.JPG (2333 bytes)

stopp för för alla trafikslag

dvärgvagn.JPG (2299 bytes)

stopp för tåg vut men rörelse tillåten ,hinder finns för övriga trafikslag
"när en växling backar mot vagnar tex

dvärglokalt.JPG (2295 bytes)

stopp för tåg men rörelse tillåten kontrollera växlar och hinderfrihet för övriga trafikslag " tex. lokalt".


Nu har jag gått igenom de flesta signalbilder
så nu ska ni få se hur det kan se ut i praktiken.

stn3.gif (7050 bytes)
Här får lokföraren besked att han ska gå på sidan i denna station.

espanim.gif (3180 bytes)

Man ska titta från höger till vänster.
Först en huvudsignal som visar kör sen en försignal som visar vänta 40 efter det en huvudsignal
som visar kör 40 sen på slutet en huvudsignal som visar stopp.

dbspanim.gif (4778 bytes)

Här har vi dubbelspår men principen är densamma.
Tänk på vilken rikning du åker (se pilar).

Tillbaka till signaltekniker sidan