Mitt arbete som signaltekniker vid Sundsvall Produktion

arr-xing.gif (55513 bytes)hsi2_k.gif (357 bytes)


f3kbli.gif (1358 bytes)
fh5kkbli.gif (1312 bytes)fh5ksbli.gif (1316 bytes)


fh4s.gif (916 bytes)


Nu har ni kommit till den sidan som utgör en del av mitt liv, nämeligen mitt arbete. Det kan tyckas pretatiöst att skriva såsom jag gör , men förhoppningen ger den er lite intressant läsning.

Nu ska jag mera i detalj gå in på att vara signaltekniker på Banverket.

Jag jobbar på signalavdelningen på Sundsvall Produktion område .Vi är 7 st killar
och en tjej.
Vi har hand om linjerna Sundsvall-Torpshammar (60 km) Sundsvall-Veda (70 km)
Sundsvall-Gnarp(45 km) Sundsvall station och Rangerbangården.

Våra huvud uppgifter består av nybyggnation , underhåll och felavhjälpning på dessa sträckor.
Felavhjälpning efter arbetstid sker på frivillig basis, men det brukar inte vara några problem att få tag på villiga signalare (lojala som vi banverkare är). Men visst tar det emot när de ringer vid 3 tiden  på natten.

På Banverket Produktion är vi uppdelade i 4 grenar.

Ban-avdelningen har som uppgift att ta hand om spåret
växlar(den mekaniska) och snöröjning trädröjning etc .

El-avdelningen. Deras uppgift är att förse tågen med 16000 volt   (kontaktledningen, omformare etc).  De har även hand om växelvärmen
(man värmer upp spår-växlarna med värme-element vintertid) , och lamporna på bangårdarna.
De har enkelt uttryckt ansvaret för spänningen från 220v och uppåt i alla våra anläggningar.

Tele-avdelningen har hand om data anläggningarna och informationsanläggningar (åt sj). 


Signal-avdelningen. "min avdelning"

1  Vi har hand om signal ställverken på stationerna "18 st" (se ställverk och signaler)

2  Väganläggningar (järnvägsövergångar) "ca 100 st"   av typerna  
    helbommsanläggningar, halvbommar,ljus och ljud ,och ljud)

3  Lastplatsanläggningar "10 st" (växlar mellan två stationer)

4  Linjeblockeringsanläggningar "13 st" (se linjeblock) som förhindrar att 2 tåg är på       samma sträcka samtidigt. (mellan 2 stationer)

5  ATC  "automatiskt tåg kontroll" (se ATC) den kontrollerar att lokföraren kör
    enligt hastighetsbegränsningar och signalbesked.
   
Åker ni tåg och det stannar och det ropas i högtalaren att det är "signalfel".
Då är det våra signalsystem som har fallerat . men det är troligen några
signalare ute och lokaliserar på felet.

När Lokföraren får grönt i signalen,  så måste han kunna lita på signalen.
Innan det blir grönt i signalen kollas olika saker.
1  att alla växlarna ligger rätt läge och att den helt sluter,det kollas på 8 ställen i växeln
2  och att inga andra tåg är på sträckan  (och att rälsen är hel ).
3  att signaler som pekar mot tåget är i stopp.
4  att växlar på angränsande spår ligger i skyddande läge.
5  att alla bommar gått i nedläge och är kontrollerade.
6  och mycket annat (jordfel, stoppknappar, lokalfrigivning, handvevar etc).

Så det är otroligt mycket som ska kontrolleras innan det blir grönt i signalen.

                                         Signalsäkerheten


Det är på signalavdelningen som signal säkerheten ligger på. Att du säkert kommer fram och inte krockar med andra tåg , spårar ur i växlar etc.
Vi signalare är väldigt säkerhetsmedvetna när vi arbetar. Vi måste tänka ett eller flera steg till , för att inte ställa till en olycka för ett persontåg på tex..300 passagerare.

1987 hade vi en olycka i Lerum där en signalare hade kopplat en växel fel som då
lade sig i fel läge och gjorde att 2 persontåg krockade med varandra i
110 km/h (ca 12 dog och många skadade)

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att signalavdelningen huvuduppgift är att förse lokförarna med sådan information att de kan föra tågen på ett säkert sätt.

    Här nedan har jag gått in mer på ljupet i de olika systemen jag arbetar i.

Kruss_v.gif (10867 bytes)
f3kbli.gif (1358 bytes)


fh5kfbli.gif (1311 bytes)


fh4ks.gif (916 bytes)hdvsi_40v.gif (512 bytes)fh4s.gif (916 bytes)Ställverk

Linjeblockering

  ATC

Signaler

Signallänkar

Pågående projekt

Signalbilder

    Antal träffar
 

 

button_home.gif (396 bytes)